Msf-outages.html Kata kunci Meta: MSF Tahunan Penyelenggaraan, masa, penyegerakan, pelayan, pelayan, jam atom, jam, rangkaian, rangkaian, rujukan, komputer, tepat, betul, ragbi, radio, uk, msf, dcf (Kata Kunci Count: 2 - OK) Penerangan Meta: (Perkataan Count: 0, Komen Penghuraian: 1 tiada set) Tempoh Penyelenggaraan Tahunan MSF di 2005 Tempoh Penyelenggaraan Tahunan MSF MSF Outages Tempoh Penyelenggaraan Tahunan MSF Masa dan isyarat frekuensi MSF 1kHz yang disiarkan dari Stesen Radio Ragbi BT kadang-kadang diambil di luar udara untuk membolehkan kerja penyelenggaraan dijalankan dengan selamat. Tarikh dan waktu (dalam masa tempatan UK) bagi tempoh penyelenggaraan berjadual untuk 1 adalah seperti berikut: 1 Mei 60 sehingga 2005 Jun 23 dari 2005 ke 6 BST 2005 September 0800 dari 1800 ke 6 BST 2005 Januari 1000 dari 1400 ke 3 UTC